Loge nr. 72 "Himbrias" Historie

Logens historie

Stiftelse af broderloge nr. 72 Himbria: 

Broderloge nr. 72 Himbria, Hobro er stiftet den 2. maj 1954. Men tanken om oprettelse af en Odd Fellow loge i Hobro opstod allerede i 1901, hvor en håndfuld Hobrogensere, der alle var brødre i Odd Fellow loge nr. 27 Ansgar, Aalborg, begyndte at arbejde med sagen ved at oprette Odd Fellow foreningen Hobro. 

Det skulle dog vise sig at blive vanskeligere, end de umiddelbart havde regnet med, bl.a. var de to verdenskrige medvirkende til den besværlige start af logen i byen. 

Der kom først for alvor gang i realisering af drømmen om en Odd Fellow loge i Hobro efter 2. verdenskrig, på det tidspunkt var der 17 brødre i foreningen. 

  

Logens instituering: 

Blandt initiativtagerne til logens stiftelse var karetmager P. Bøttern, læge C.E. Almsøe, trikotagehandler Børge Madsen mfl. 

Odd Fellow foreningen Hobro købte i 1952 bygningen på Grøndalsvej, som tilhørte I.O.G.T. afholdslogen. Efter en om- og tilbygning blev broderloge nr. 72 Himbria institueret den 2. maj 1954 med i alt 39 brødre. 

Siden 1984 har søsterloge nr. 47 Nordlyset været medejer af ordensbygningen. 

Antallet af brødre er nogenlunde konstant på 75 med ganske små udsving. Brødrene kommer fra hele Himmerland - spændende fra Nibe til Hadsund og fra Støvring til Randers. Aldersmæssigt er der en spredning fra begyndelsen af 40erne til slutningen af 80erne og alle samfundslag er repræsenteret i broderkredsen. 

Logen har forskellige fonde som anvendes til humanitære formål indenfor lokalområdet.

 

Himbria's devise: 

Mel: I natten klam og kold… 

For samfundets etik, i livets mosaik,

vor orden i sit arbejd' bygger brik på brik.

Vi rækker broderhånd, og knytter venskabsbånd.

Ja, al vor stræben fremmer broderskabets ånd.

Vort motto i vor orden skal være kærlighed,

og målet sand at være, i hvad vi færdes med.

I Himbria vi vil ved samværds smukke spil

med troskab værne alt, som hører ord'nen til 

A. Th. Riemann

 
What do you want to do ?
         New mail
 
What do you want to do ?
        New mail
 
What do you want to do ?
       New mail
 
What do you want to do ?
      New mail
 
What do you want to do ?
     New mail
 
What do you want to do ?
    New mail
 
What do you want to do ?
   New mail
 
What do you want to do ?
  New mail
 
What do you want to do ?
 New mail
 
What do you want to do ?
New mail